Avdičević i ostali: Tijelo zarobljenog vojnika kasnije razmijenjeno

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Sapne, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je 4. decembra 1993. godine vidio kako četvorica vojnika s puškama tjeraju Raju Đorđića, čije je tijelo kasnije razmijenjeno.

Svjedok Stjepan Mitrović, bivši komandant bataljona u Lokanju, prisjetio se 4. decembra 1993, kada je u njegovoj zoni odgovornosti bilo borbenih dejstava i žestokih borbi. Kako je rekao, neprijateljske snage su ih napale i u jednom trenutku njihova linija odbrane je pukla.

Tada su se, naveo je svjedok, povukli prema komandnom rovu i s dolaskom na kotu Crna stijena zatekao je jednog ubijenog vojnika i vidio napredovanje neprijateljskih snaga.

“Vidio sam četiri vojnika s puškama kako tjeraju mog vojnika Raju Đorđića, koji je bio u rovu (…) Sa mnom je bilo oko šest osoba kada se desilo odvođenje Raje”, ispričao je svjedok i dodao da su brigade iz Teočaka i Sapne učestvovale u napadu.

Prema njegovim riječima, sredinom februara 1994. godine došlo je do razmjene živih i mrtvih osoba, kada je i tijelo Đorđića razmijenjeno s još 13 ubijenih vojnika.

Odgovarajući na unakrsna pitanja, svjedok je rekao da mu nije poznata operacija Vojske Republike Srpske (VRS) “Drina 93” i da mu nije poznato da je Teočak napadnut.

“Nisu mi poznati ljudi koji su zarobili Raju. Između 50 i 70 metara sam bio udaljen. Osobe koje su vodile Raju bile su okrenute leđima”, odgovorio je Mitrović.

Za zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske u Rastošnici, kao i strijeljanje dvojice po prijekom sudu, optuženi su Dževad Avdičević, Ahmed Hadžajlić i Izet Ikanović. Prema optužnici, oni su bili na komandnim pozicijama u Armiji BiH na području Teočaka i Kalesije.

Milan Savić, koji je do početka 1994. bio pomoćnik komandanta za bezbjednost bataljona u Lokanju, kazao je da je u drugoj polovini 1993. zona odgovornosti bila do Visoke glavice, a da su s lijeve strane bile jedinice iz Sapne, a s desne iz Teočaka.

“Početkom decembra 1993. borbenih dejstava je bilo, posebno 4. decembra, napali su na našoj novoj postavljenoj liniji. Ja sam bio u komandnom rovu i javili su da je linija napadnuta iz pravca Sapne i Teočaka”, naveo je svjedok.

Opisao je da je izašao do rova za odbranu, gdje je pružio otpor. Poznato mu je da je linija popustila i da je vojska došla do oko 30 metara iz pravca napada.

Kako je rekao, kasnije je saznao da su trojica vojnika nađena mrtva, a da je Rajo Đorđić živ odveden. Savić je kazao da je preko radioamatera čuo: “Rajo je kod nas, cvili kao violina”, te je pojasnio da ovaj termin znači da govori informacije kao violina.

Đorđić je, potvrdio je svjedok, u februaru naredne godine razmijenjen mrtav.

Odgovarajući na unakrsna pitanja, Savić je rekao da mu nije poznato ko je Đorđića zarobio lično, ili koja je vojska.

Emina Dizdarević Tahmiščija ( Detektor.ba )

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više