Američki profesor posjetio FIPP

John H.Weis, profesor istorije na  američkom Cornell Univerzitetu u subotu, 9.juna, 2018. u pratnji direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH, prof. dr Envera Halilovića, posjetio je Fondaciju Istina Pravda Pomirenje. U razgovoru sa Sinanom Alićem, predsjednikom Foindacije, profesor Wies se zanimao za djelovanje Fondacije, a posebno za  njen  najnovije projekt BiH I SRBIJA U DIJALOGU:ODGOVOR CIVILNOG DRUŠTVA kojeg zajednički realizuju Fondacija Istina Pravda Pomirenje i Helsinški odbor za ljudska prava Srbije.Nakaon što je uppoznat sa detaljima profesor Weis je ocijenio da je riječ o značajnom projektu za uspostavljanje trajnih normalnih odnosa izumeđu BiH i Srbije, bez čega nema trajnog mira na Balkanu.

-Ja ću po povratku u SAD o tome informisati moje kolege, u čijem je fokusu interesovanja Balkan,da se pridruže ovom projektu i lobiraju za finansijsku podršku za njegovu realizaciju, istako je professor Weis.


I kad boli istina je lijek

Pročitaj više