Krivična prijava - SREBRENIK

Fondacija Istina Pravda Pomirenje, nakon jednoipogodišnjih istražnih radnji koje su obuhvatile prikupljanje dokumenata i razgovore sa neposrednim akterima događaja koji je bio predmetom istraživanja podnosi
                                                                         KRIVIČNU PRIJAVU Protiv slijedećih lica:
1.    Faruk Smajlović, zvani Puka
2.    Jasmin Drapić, zvani Jasko
3.    Sejdalija Čović
4.    Samir Nurkanović

Zbog postojanja osnova sumnje da su kao pripadnici vojne policije Opštinskog štaba TO Srebrenik,  suprotno odredbama člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti civila tokom ratnih sukoba,  u periodu juli – august 1992 počinili  krivično dijelo.


Dokumenti za preuzimanje
Prijava Srebrenik

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više