Nastavljeno suđenje Novaku Ðukiću

    Saslušanjem četvorice novih svjedoka, koje je predložilo Tužilaštvo, nastavljena je glavna rasprava u predmetu koji se pred Državnim sudom BiH vodi protiv penzionisanog generala Vojske Republike Srpske, Novaka Đukića, kojeg optužnica tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen granatiranjem Kapije. Svoje iskaze dali su Brano Marjanović, Zoran Lazarević, Mile Savić i Vladimir Vavan. Sva četvorica su u trenutku kada je 25. maja 1995 granatirana Tuzla bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Marjanović je bio komandir 5. čete 1. bataljona 1. Ozrenske brigade, Lazarević je bio pripadnik 5. čete 2. bataljona  1. Ozrenske brigade, Savić je bio komandant mješovitog artiljerijskog puka 1. Krajiškog korpusa, a  Vavan komandir artiljerijske baterije na Vlašićkom ratištu, a trenutno je oficir u Oružanim snagama BiH.
    Najzanimljivije je bilo svjedočenje pukovnika Mila Savića. On je potvrdio da je vod topova 130 mm organizaciono pripadao njegovoj jedinici, ali je bio pretpotčinjen Taktičkoj grupi Ozren.
    -Naredbu o pretpotčinajavnju izadala je komanda 1. Krajiškog korpusa i njom je jasno precizirano vrijeme pretpotčinjavanja, zona djelovanja kao i to pod čijom komandom ubuduće ta jedinica djeluje. U konkretnom slučaju vod topova 130 mm u prvoj fazi bio je pretpotčinjen direktno ozrenskim brigadama, a nakon formiranja Taktičke grupe Ozren, tačnog datuma se ne mogu sjetiti, naredbe o upotrebi tih topova mogla je izdavati samo komanda Taktičke grupe Ozren, objasnio je pukovnik Savić.
    Na pitanje tužioca, Mirsada Strike, da li može precizirati lokalitet gdje je smješten vod topova i koliki je njihov domet svjedok je odgovorio:
-Topovi su smješteni u regionu Panjik, a krajnji domet topova je 27.000 metara  i on zavisi od mnogih faktora uključujući i meteorološke kao što je brzina i smjer vjetra i slično.
    Nakon što su mu predočene karte o upotrebi artiljerije u zoni odgovornosti Taktičke grupe Ozren i naredbe o upotrebi artiljerije iz aprila, maja i juna 1995. godine iz kojih se jasno vidi da komanda Taktičke grupe Ozren, osim topova 130 ima i topove od 155 mm, pukovnik Savić je to ovako prokomentarisao:
-Tačno je da su komande bile u obavezi da prave ovakve ili slične karte. Naredbe u upotrebi artiljerije odgovaraju formi i njih potpisuje komandant, bez obzira ko ih pravi. Ove naredbe je potpisao general Đukić. Artiljerijski vod takođe je bio u obavezi da vodi evidenciju upotrebe oružja. Nije se smio ispaliti ni jedan projektil bez naređenja, a kada se to uradi onda se komandi, koja je izdala naređenje, u konkretnom slučaju komandi Taktičke grupe, podnosi potpuni izvještaj u kome se navode gađani ciljevi i broj ispaljenih projektila. Ja se ne mogu sjetiti da li su topovi 155mm, koji se spominju u ovim naredbama, bili moji, jer je pretpotčinjavanja bilo i iz drugih jedinica. Moguće je da su ti tipovi pripadali nekoj drugoj jedinici koja ih je pretpotčinila Taktičkoj grupi Ozren.
Na pitanje tužioca da li se sjeća ko je komandovao vodom topova od 130 mm pukovnik Savić je odgovorio:
    -Nisam u potpunosti siguran, ali mislim da je tim vodom do kraja rata komandovao stariji vodnik Zlatko Bekić.
Iako nije bio na ozrenskom ratištu Vladimir Vavan je svjedočio o procedurama upotrebe artiljerije i ponovo naglasio da pretpotčinjena jedinica prima naređenja komande jedinice kojoj je pretpotčinjeni i obavezna je da njoj podnosi izvještaje o djelovanju.
    Zanimljivo da odbrana, koja je na ovom ročištu pojačana sa još jednim advokatom, nije imala pitanja ni za jednog svjedoka. Nastavak glavne rasprave zakazan je za utorak, 14. aprila, kada je predviđeno saslušanje vještaka dr. Berka Zečevića, profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je uradio ekspertnu analizu balističke putanje projektila koji je 15. maja 1995. godine ispaljen na Tuzlu. Profesor Zečević je kao ekspert u nekoliko navrata svjedočio u sličnim procesima koji su vođeni pred Tribunalom u Hagu.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više