Suđenje Iliji Jurišiću - Svjedoci: prof. dr Božina Radević, dr Zdravko Hodlik i pukovnik Ugo Nonković

Pored svjedoka oštećenih, najbliže rodbine stradalih tokom sukoba na Brčanskoj Malti, pred sudskim vijećem kojem predsjedava Vinka Beraha Nikičević  pojaviće se  ključni svjedoci u ovom  procesu. Riječ je o prof. dr Božini Radeviću, koju je u vrijeme sukoba na Brčanskoj Malti obavljao dužnost načelnika Hirurške klinike UKC-a Tuzla, dr Zdravku Hodliku, koji je u to  vrijeme radio na patologiji UKC-a Tuzla i pukovniku Ugi Nonkoviću koji je u trenutku sukoba obavljao funciju pomoćnika komandanta 17. Korpusa JNA za saobraćaj. Pukovnik  Nonković je u saradnji sa organima vlasti Tuzle sutradan, poslije incidenta na Brčanskoj Malti, sudjelovao u akciji prikupljaju preostalih sudionika vojne kolone i njihovom  bezbjednom  transportovanju do Bijeljine.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više