Sutra rasprava po žalbama u predmetu Novak Đukić

U utorak, 6. aprila, pred sudskim vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine raspravljaće se po žalbama  koje su na prvostepenu odluku Suda BiH uložili Tužilaštvo BiH i odbrana generala Novaka Đukića. Sudskim vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH predsjedavaće sudija  Dragomir Vukoje. Podsjećamo da je nepravomoćnom odlukom Suda Bosne i Hercegovine general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 25 godina zatvora za zločin na tuzlanskoj Kapiji.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više