Predsjednik Federacije BiH primio delegaciju Fondacije

Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir primio je delegaciju Fondacije Istrina Pravda Pomirenje u sastavu Sinan Alić, predsjednik, Srđan Dizdarević, Slavko Peričević, članovi Upravnog odbora FIPP-a. Do susreta je došlo na prijedlog Predsjednika Federacije BiH kome se Fondacija obratila za podršku u realizaciji svojih programskih aktivnosti. Tokom sastanka predsjednik Budimir upoznat je sa aktivnostima Fondacije s posebnim akcentom na pružanje pravne i svake druge pomoći braniteljima BiH koje pravosudni organi sumnjiče da su počinili ratne zločine. Predsjednik Fondacije Sinan Alić je podsjetio gospodina Budimira na činjenicu da su stotine branilaca BiH predmetom istražnih radnji, da su prepušteni sami sebi i da se, u slučajevima sudskih procesa, mnogi od njih i kreditno zadužuju da bi se odbranili pred sudovima.
"Ovi ljudi nisu pripadali nikakvim privatnim strukturama civilne ili vojne vlasti, bili su dio sistema odbrane i mora im biti poznata adresa na koju će se obratiti kada pravosudni organi procijene da postoje osnovi sumnje da su počinili ratne zločine. Podrška Fondacije ne znači da ih smatramo nevinim, nego stvaramo pretpostavku istovjetnog tretmana pred sudovima. Fondacija je dosadašnjim radom na brojnim predmentima pokazala šta treba uraditi, ali bez adekvatne podrške šire društvene zajednice nismo u mogućnosti servisirati sve slučajeve. Očekujemo podršku i organa i institucija Federacije kako bismo bili u mogučnosti pružiti pomoć svakome kome je ona potrebna", istakao je u svom izlaganju Sinan Alić.
" Ja pratim i uvažavam napore koje je Fondacija do sada napravila i smatram da treba stvoriti mehanizam koji bi omogučio da svi branioci imaju isti tretman ukoliko budu predmetom pravosudnih opservacija. Imate moju punu podršku ali morate imati na umu činjenicu političkog ustrojstva BiH i različitih pogleda na našu nedavnu prošlost. Kao Predsjednik Federacije Bih predložit ću sistemsko rješavanje problematike s kojom se vi susrećete. Cijenim vašu principijelnost da se procesuiranju ratnih zločina prilazi bez ikakve selektivnosti ili nacionalnih predznaka. Za zločine moraju odgovarati svi, ali i podršku vaše Fondacije moraju, također, dobiti svi bez obzira na svoju nacionalnu ili političku pripadnost", rekao je predsjednik FBiH, gospodin Živko Budimir

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više