Fondacija podnijela prijavu protiv Milorada Barašina

Fondacija Istina Pravda Pomirenje podnijela je Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH prijavu protiv Milorada Barašina. U prijavi je navedeno da je Milorad Barašin, postupajući suprotno odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoči u krivičnim stvarima i suprotno odredbama Evropske konvencije o ekstradiciji, austijskim vlastima podnio zahtjev za ekstradiciju Jovana Divljaka čime je nanio nepopravljivu štetu građanima BiH, ali i ozbiljno narušio dignitet pravosudnih istitucija Bosne i Hercegivine. Teško je povjerovati da navedeni zakoni / konvencije nisu bili poznati glavnom tužiocu Barašinu, pa se zbog toga procjenjuje da ovakvo njegovo namjerno neprofesionalno ponašanje mora biti sankcionisano.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više