Fondacija dopunila krivičnu prijavu protiv Dubajića

FIPP: 004/12                          
 
Fondacija
ISTINA PRAVDA POMIRENJE
Turalibegova 17, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: fondacija.ipp@gmail.com;
Tel/Fax: ++ 387 35 258 225; GSM ++387 61 179 463
E-mail: fondacija.ipp@gmail.com;
www.fondacija-ipp.ba


TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
Sarajevo


PREDMET: Dopuna krivične prijave

Poštovani!
3. septembra 2007. Fondacija Istina Pravda Pomirenje podnijela je Tužilaštvu BiH izmijenjenu i dopunjenu krivičnu prijavu protiv 9 lica za koje smo procijenili da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1992. do 1995. počinili ratni zločin.
Ovaj put Vam dostavljamo dopunu krivične prijave za potpukovnika Mileta Dubajića, komandanta Kasarne „Husinska buna“ Tuzli 1992.godine. Tokom suđenja u predmetu K-Po(2) br. 53/210, u javnosti poznat kao „Tuzlanska kolona“, koji se odvija pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, na glavnoj raspravi od 28.11.2011. kao svjedok se pojavio i nekadašnji komandant kasarne „Husinska buna“, potpukovnik Mile Dubajić. Tom prilikom potpukovnik Dubajić je priznao da je po njegovom naređenju baterija haubica na lokalitetu Požarnica djelovala po Tuzli 16. maja kada je stradalo nekoliko civila i pričinjena materijalna šteta na stambenim objektima.


S poštovanjem
Sinan Alić, predsjednik
Fondacije Istina Pravda Pomirenje

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više