Odbrana konačno dobila pismenu presudu za Iliju Jurišića

Odbrana konačno dobila pismenu presudu za Iliju Jurišića
Nakon šest mjeseci čekanja odbrana je konačno dobila pismeni otpravak presude u predmetu Ilija Jurišić. Riječ je o prvostepenoj presudi Višeg suda u Beogradu kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12. godina zatvora.
Odbrana ima rok od trideset dana za podnošenje žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. S obzirom da se ulazi u period ljetnih odmora i na vrijeme koje će biti potrebno Apelacionom sudu da formira vijeće, koje treba da se upozna sa kompletnim predmetom, realno je za očekivati da rasprave pred Apelacionim sudom neće biti prije jeseni.  

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više