Okrugli sto SARAJEVO-BEOGRAD

Polazeći od činjenice da institucije vlasti moraju biti u funkciji građana, a da je u njihovom  interesu uspostavljanje dobrih međususjedskih odnosa kao bitnog preduslova za euroatlantske integracije pred kojim se nalaze naše zemlje;
Svjesni da dijalog nema alternative i da je to jedini put za prevazilaženje krize u odnosima između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
Uvjereni da ratna prošlost ne smije blokirati procese koji vode ka uspostavljanju kvalitetno novih odnosa između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
Ubijeđeni da procesuiranje ratnih zločina mora biti zajednički interes obje zemlje kao bitan preduslov za proces stabilizacije, povjerenja i pomirenja;
Opredijeljeni u želji da potaknemo taj proces u interesu građana obje zemlje


P R E P O R U Č U J E MO
institucijama vlasti Republike Srbije i Bosne i Hercegovine

1. Da Predsjednik Republike Srbije najmanje jednom godišnje posjeti Sarajevo kao zavničnu adresu institucija vlasti Bosne i Hercegovine;
2. Da članovi Predsjedništva BiH ne dozvole da im prođe ni jedan rotirajući mandat na mjestu predsjednika Predsjedništva bez najmanje jedne posjete Beogradu;
3. Da Vlada Srbije i Vijeće ministara BiH u cilju otklanjanja svih mogućih nesporazuma formiraju stalnu  komisiju koja će pratiti, evidentirati, analizirati i sugerisati rješavanje problema koji opterećuju odnose između dvije zemlje;
4. Da ministarstva pravde obje zemlje, u skladu sa pozitivnom evropskom praksom i  međunarodnim konvencijama, otklone sve dileme oko procesuiranja ratnih zločina i na taj način pravosudnim organima omoguće djelotvoran angažman;
5. Da Skupština Srbije i Parlamentarna Skupšina BiH, kao najviši organi zakonodavne vlasti,  godišnjim planovima rada obezbijede permanentni dijalog do razine radnih tijela i komisija;
6. Da se institucije vlasti svih nivoa u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini obavežu na podsticaj i podršku svim oblicima saradanje između dvije zemlje od obrazovanja i nauke do kulture i umjetnosti, sporta i ekonomije.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više