Na suđenju Iliji Jurišiću u Beogradu saslušan vojni vještak

Suđenje Iliji Jurišiću

Pred sudskim vijećem Apelacionog sudu u Beogradu danas je održan glavni pretres u drugostepenom postupku protiv Ilije Jurišića optuženog zbog sukoba tokom izlaska kolone vozila Jugoslovenske narodne armije iz Tuzle u maju 1992. godine.
Zbog povreda koje je u međuvremenu dobio i lošeg zdravstvenog stanja, Jurišić se danas nije pojavio na pretresu u Specijalnom sudu u Beogradu. Svoje mišljenje i odgovore na pitanja sudija, tužioca i advokata odbrane dao je vojni vještak, bivši general JNA, Mile Jovičić.
Jovičić je u svom nalazu i mišljenju, između ostalog, u vezi pozicije optuženog Ilije Jurišića, koji je tokom tog događaja bio dežurni u operativnom štabu, rekao da dežurni izvršava naredbe komandanta Kriznog štaba, koji je samo mogao da donese odluku o napadanju kolone.
"Operativni štab sprovodi odluku. Jurišić se kao dežurni našao u situaciji gdje je prenosio određenu naredbu. Dežurni u štabu je trasmisioni element, prenosi naredbu, nema ovlaštenja da donosi naredbu", istakao je Jovičić.
On je iznio mišljene da, komandant tuzlanskog garnizona JNA Mile Dubajić, kojeg je poznavao i sa kojim je završio 25. klasu oficirske škole JNA, nije preduzeo radnje obezbjeđenja kolone.
"Komandant kolone je loše organizovao prolazak, nije smio da bude na čelu kolone, riječ je o očiglednim propustima", ocijenio je Jovičić.
On je, na osnovu doktrine ratovanja, za događaj na Brčanskoj malti u Tuzli 15. maja 1992. godine rekao da je to bila osmišljena i isplanirana diverzatska akcija, sa elementima zasjede od Kriznog štaba Tuzle i da to nije mogao da uradi jedan čovjek.
Branilac Ilije Jurišića Đorđe Dozet je po izlasku iz suda nalaz i mišljenje vojnog vještaka ocijenio da odstupa od glavnog nalaza i da vijeće ima varijante da sumnja da je djelo počinjeno.
"Ima elemenata primjene onog načela u slučaju sumnje za korist okrivljenog. To je suština cijele priče", kazao je Dozet. Upitan da li današnje mišljenje vojnog vještaka o ulozi Jurišića u operativnom štabu oslobađa Jurišića odgovornosti, nije htio da bude decidan rekavši da će o tome odlučiti sud.
"Iliji Jurišiću ni jednog dana nije bilo mjesto u pritvoru niti u ovom krivičnom postupku. Ali sada ovom decidnom izjavom da u prisustvu komandanta bilo kojeg nivoa komandovanja njegov dežurni nema nikakve ovlasti u izdavanju naredbe, moralo bi značiti da je to što ste rekli", prokomentarisao je Dozet.

U predmetu poznatkom kao "Tuzlanska kolona" Jurišića je sud u Beogradu 2013. godine nepravosnažnom presudom zbog ratnog zločina osudio na 12 godina zatvora.
Radi donošenja pravosnažne presude, postupajući po žalbi odbrane Jurišića, Apelacioni sud je nakon javne sjednice početkom aprila ove godine, otvorio glavni pretres danas.
Prva presuda Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 12 godina zatvora iz 2010. godine je ukinuta od strane Apelacionog suda i postupak je ponovljen, a Jurišić je pušten iz pritvora.
Iako živi u Tuzli, do sada se pojavljivao na svim ročištima. Negirao je svoju krivicu i tokom obraćanja sudu iskazao uvjerenje da "sud neće dozvoliti da strada potpuno nevin čovjek".

Ilija Jurišić je uhapšen u maju 2007. godine na beogradskom Aerodromu "Nikola Tesla".
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ga tereti da je kao dežurni operativnog štaba stanice sigurnosti Tuzla naredio napad na kolonu vojnika JNA koja se povlačila iz kasarne.
Jurišić je prvostepeno osuđen za ratni zločin i upotrebu nedozvoljenih sredstava borbe, kada je kolona tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), 15. maja 1992. godine napuštala Tuzlu, a sukob se dogodio u naselju Brčanska Malta.
U ponovljenom postupku, izricanjem druge prvostepene presude Jurišiću, odbrana je tražila oslobađanje, dok je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tražilo kaznu od 15 godina zatvora. 

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više