Muratović i ostali: O učešću u akciji na Klisu

Na suđenju za zločine na području Zvornika, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o učešću u akciji na Klisu u oktobru 1992. godine.

Muriz Huseinović kazao je da je živio u selu Zaseok i da je 8. oktobra 1992. učestvovao u napadu na selo Klisa, koje je bilo na brdu odakle je otvarana vatra. “Pridodan sam Prvoj križevačkoj četi kao pripadnik saniteta“, kazao je svjedok.On je naveo da je prema Klisi bilo selo Šetići, gdje je dijelom živjelo srpsko stanovništvo, a u gornjem području bošnjačko, kao i Pantići sa 20-ak srpskih kuća. Huseinović je kazao da mu je poznato da su u akciji učestvovali i borci iz sela Šetići i Klisa, ali ne zna kako su bili organizovani.

Ispričao je da im je u jednom trenutku bilo javljeno da se povuku i teško je ranjen kada su naišli na zasjedu u šumi. Dodao je da je 1997. čuo da je bilo poginulih boraca ili civila.

Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila i tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske, kao i nečovječno postupanje od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna. Na pitanja Odbrane, svjedok je rekao da je cilj akcije bio samo da se uzme Klisa, a bio je ostavljen prolaz prema Malešiću. Huseinović i svjedok Vahid Miralemović kazali su da ne poznaju nikog od optuženih. Miralemović je rekao da je bio u Prvoj križevačkoj ćeti i kako im je komandir Šemsudin Ćosić rekao da idu u akciju na Klisu. “Idemo u pravcu Klise tenk da sklonimo“, kazao je Miralemović, preciziravši da je iz njegove čete krenulo 20 do 30 pripadnika, a u akciji je bilo i drugih boraca s područja Zvornika.

On je kazao da je njegovoj grupi cilj bio tenk, a ne zna gdje su otišli drugi vojnici. Prema njegovim riječima, tenk je otišao prema Malešiću, a oni su izašli iz Klise oko ponoći i imali su ranjenih.Na pitanje o dešavanjima u Pantićima, Miralemović je kazao da ni danas ne zna gdje se oni nalaze, ali su kasnije ljudi pričali o nekim civilima, mada lično ne vjeruje u to. Muratovićev branilac Izet Baždarević pitao ga je da li je bilo naoružanih civila oko Klise, na šta je svjedok kazao da nije nikoga vidio.
Predsjedavajuća Vijeća Vesna Jesenković kazala je da je Tužilaštvo redigovalo spisak svjedoka ali nije jasno o kojim su, konkretno, navodima optužnice svjedočila današnja dva svjedoka, osim da je bila akcija. Tužiteljica Zorica Đurđević kazala je da je akcija na Klisi bila istovremeno s dešavanjima u Pantićima. Jesenković je kazala da su dosadašnji svjedoci već govorili o akciji i da je potrebno fokusirati se na one koje imaju saznanja o ubistvima.
“Nas sad zanima da li neko zna koja je jedinica ušla u Pantiće i ko je zarobio lica iz tačke dva“, kazala je Jesenković.
Dodala je da će Tužilaštvu biti dozvoljeno još po pet svjedoka na dvije tačke optužnice koji imaju saznanja slična današnjim svjedocima.


Marija Taušan ( Detektor.ba )

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više