Muminović Šemsudin i ostali: Slijedi timsko vještačenje optuženog

Suđenje za zločine počinjene na području Zvornika ponovo je odgođeno na neodređeno vrijeme, dok se ne obavi novo vještačenje zdravstvenog stanja prvooptuženog Šemsudina Muminovića.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Vesna Jesenković napomenula je da je u ovom predmetu održan samo jedan pretres – u januaru prošle godine – kada su saslušana dva svjedoka, a ostali termini su odgađani zbog bolesti Muminovića.

Jesenković je podsjetila na nalaze većeg broja vještaka, navodeći da je u posljednjem, iz februara, konstatovano da optuženi trenutno ne može učestvovati u postupku i da se ne može dati konačna ocjena.

“Moramo voditi računa o pravima ostalih optuženih na efikasno suđenje“, kazala je Jesenković, zatraživši od stranaka da se izjasne o razdvajanju postupka.

Tužiteljica Zorica Đurđević je kazala da je posljednje vještačenje obavio internista, ali da, s obzirom na konstatacije u medicinskim nalazima optuženog, smatra da bi trebalo angažovati tim vještaka.

Muminovićeva braniteljica Mirna Avdibegović je ocijenila da bi postupak, zbog efikasnosti, trebalo voditi u cjelini i navela da se ne protivi timskom vještačenju. I druge Odbrane su bile saglasne s angažovanjem tima vještaka.

Vijeće je prihvatilo taj prijedlog, a Jesenković je napomenula da će to biti konačno vještačenje.

Na statusnoj konferenciji je rečeno da je umjesto sudije Staniše Gluhajića novi član Vijeća Zoran Božić, koji se upoznao sa do sada izvedenim dokazima. Nije bilo prigovora na ovu izmjenu.

Šemsudin Muminović, Mujo Muratović, Rasim Omerović, Fadil Mujić, Asim Alić i Ismet Memić optuženi su za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika počinjen na području Zvornika u periodu od oktobra 1992. do jula 1994. godine.

Muminović je optužen u svojstvu komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Zvornik, Muratović kao komandir Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna.

Marija Taušan ( Detektor.ba)

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više