Monitoring procesa:Muminović Šemsudin i ostali

Na suđenju šestorici optuženih: Šemsudin Muminović, Mujo Muratović, Rasim Omerović, Fadil Mujić, Asim Alić i Ismet Memić za zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika počinjenih na području Zvornika, dva svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdila  su da su nakon napada na njihovo selo 8. oktobra 1992. zatekli tijela ubijenih mještana u zaseoku Pantići. Tužilac Milanko Kajganić je u uvodnoj riječi rekao da će dokazati navode optužnice te da su optuženi odgovorni jer nisu spriječili ili kaznili počinioce. Sa druge strane odbrana je osporila sve navode iz optužnice tvrdeći da je optužnica nedorečena i da ne postoji komandna odgovornost optuženih.

Prije saslušanja svjedoka pročitana je optužnica Tužilaštva BiH koja Muminovića, Muratovića, Omerovića, Mujića i Alića tereti po komandnoj odgovornosti da nisu spriječili ubistva i nečovječna djela, kao I da nisu  kaznili počinioce. Šestooptuženi Ismet Memić optužen je po individualnoj odgovornosti.

Svjedoci Milenko Pantić i Vlastimir Pantić bili su pripadnici Malešičke čete VRS i bili su na liniji oko dva kilometra od sela kada su 8. oktobra 1992. dobili informaciju da je napadnut zaseok Pantići gdje su stanovali. 

Milenko Pantić rekao je da je jedna od žrtava  bio muškarac koji je imao 90 godina a ostale žrtve su bile žene, uglavnom starije dobi, među kojima i njegova 85-godišnja baba Cvija Pantić.

Braniteljica optuženog Šemsudina Muminovića Mirna Avdibegović, pitala je svjedoka Milenka Pantića da li mu je poznato da je u selu gdje je bio angažovan u četi, bila komanda i magacin s municijom kao i da li mu je poznato da je 1. juna 1992. iz Šetića, Klisa i drugih sela prisilno raseljeno više od 750 Bošnjaka, koji su poslje ubijeni u Karakaju, što je svjedok potvrdio i  rekao da je čuo za to.

Svjedok Vlastimir Pantić  rekao je da je za napad čuo dok je bio na liniji kada je dotrčala jedna žena i rekla im za napad na Pantiće. Dodao je da su mu u selu ostali majka, otac i sin.

Kada su stigli u Pantiće, na njih je zapucao jedan vojnik, uzvratili su na vatru a vojnik za koga kaže da je mogao vidjeti samo da je u maskirnoj uniformi pobjegao je. U ovom napadu stradao je I njegov stric Mihajlo koji je imao 90 godina.

Svjedok je naveo da su njegove komšije bošnjačke nacionalnosti odvedene u junu, ali da oni nisu u tome učestvovali.

Oba svjedoka su potvrdila da nisu vidjeli ko je izvršio napad na selo koji je počeo 8.oktobra.1992. godine u ranim jutarnjim satima.


Suđenje se nastavlja 10. februara.


I kad boli istina je lijek

Pročitaj više