Robert Donia počasni građanin Sarajeva


Američki isoričar svjetskog renomea dr Robert Donia je na prijedlog Udruženja za modernu istoriju proglašen za počasnog građanina Sarajeva. Prije penzionisanja Donia je bio redovni profesor na Univerzitetu Mičigen  (SAD) i smatra se najboljim svjetskim istoričarem ekspertom za Balkan. Te referense su ga i uvrstile u ekspertni tim koji je u brojnim predmetima, od Miloševića do Karađžića i Mladića, servisirao Tužlaštvo Haškog tribunala. Dr Robert Donia je autor nekoliko knjiga od kojih se ističu “Islam pod dvoglavim orlom - Muslimani BiH 1878-1914” , “Bosna i Hercegovina tradcija koju su izdali” (koautor sa Džonom  Fainom) te neponovljiva “Biografija Grada Sarajeva”.

Zahvaljujući istraživačkom radu Roberta Donie Fondacija Istina Pravda Pomirenje je 2007. godine objavila knjigu dokumenata “Ja sam za ratnu opciju”, a 2012. je u saradnji sa University Presom, u ediciji “Mustafa Imamović” i knjigu “Iz Skupštine Republike Srpske 1991-10996:  izvodi iz izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske kao dokazni materijal na međunarodnom krivičnom tribunalu Hagu”. 

Robert Donia je dopisni član Akademije nauke BiH, a prije dvadeset godina, na prijedlog tadašnje redakcije “Fronta slobode”, proglašen je za Počasnog građanina Tuzle. Od 206 godine kada je formirana Fondacije Istina Pravda Pomirenje Robert Donia je član njenog upravnog odbora dajući značajan doprinos u prikupljanju dokumentacije koju je odbrana koristila tokom beogradskog sudskog postupka protiv Ilije Jurišića. 


I kad boli istina je lijek

Pročitaj više