Zurahid Mujčinović tri godine nevin leži u zatvoru

Na adresu Tužilaštva BiH, Tužilaštva Tuzlanskog kantona i tužioca Adnana Gulamovića upućena je krivična prijava protiv Faruka Smajlovića, zvanog Puka; Jasmina Drapića, zvanog Jasko; Sejdalije Čovića i Samira Nurkanovića zbog postojanja osnova sumnje da su kao pripadnici vojne policije Opštinskog štaba TO Srebrenik, a u suprotnosti sa odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civila tokom ratnih sukoba, u periodu juli – august 1992. godine počinili krivično dijelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Prijavu je uputila Fondacija Istina Pravda Pomirenje na osnovu prikupljenih dokaza i direktnog razgovora sa akterima događaja koje tužilac Gulamović "nije uspio da pronađe", a za šta je Fondaciji trebalo godina i po vremena.
"Pomenuti su u pritvorskoj jedinici Rapatnica, koja je formirana po nalogu Ratnog predsjedništva Opštine Srebrenik, sudjelovali u maltretiranju, mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima koji su nazakonito pritvoreni. Za to je, ubjeđeni smo, osuđen nevin čovjek Zurahid Mujčinović, a direktni izvršioci slobodno šetaju Srebrenikom", navodi Sinan Alić, predsjednik Fondacije IPP.
Fondacija je u krivičnoj prijavi navela imena četiri osobe koju smatraju odgovornim po komandnoj odgovornosti. Riječ je o Mehmedu Bajraktareviću, tadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Srebrenik; Fadilu Vikalo, tadašnjem komandantu Štaba TO Srebrenik; Ekremu Ibračeviću, tadašnjem načelniku vojne sigurnosti i Zehrudinu Mustafiću, tadašnjem načelniku Štaba TO Srebrenik.
"Oni su znali da se čini tortura ka civilima. O tome su obaviješteni, nisu ništa poduzeli, odnosno smijenili su komandira policije koji ih je obavijestio o dešavanjima u pritvorskoj jedinici u Rapatnici", navodi Alić.
Fondacija procjenjuje da je ovakvim vođenjem postupka nenesena velika šteta pravosuđu, nepravda nevinom čovjeku, ali i žrtvama jer su istinski izvršioci ovog ratnog zločina ostali izvan domašaja pravde i slobodno žive u Srebreniku.
Podnoseći ovu krivičnu prijavu protiv osam osoba Fondacija Istina Pravda Pomirenje nastoji ispraviti do sada učinjene propuste i odgovorne za nesumnjivi zločin u Rapatnici, opština Srebrenik, dovesti pred lice pravde.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više