Suđenje Iliji Jurišiću - Svjedočenje bivših oficira JNA

Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojem predsjedava Vinka Beraha Nikičević, u petak, 16.januara 2009. godine nastavlja su sudski proces protiv Ilije Jurišića, koji se nalazi u beogradskom pritvoru od 11. maja 2007. godine. Očekuje se da će se sudskom pozivu odazvati pet svjedoka među kojima su Radenko Ivković, Marko Novaković, Momčilo Ivković, Milivoje Mašulović i Ranko Beloica.
Ukoliko se odazovu, posebno zanimljivo biće svjedočenje bivših oficira JNA, odnosno Vojske Republike Srpske koji su u vrijeme incidenta na Brčanskoj Malti obavljali značajne vojne dužnosti. Potpukovnik Milivoje Mašulović je u to vrijeme bio pomoćnik za bezbjednost komandanta 17. Korpusa JNA. U svojoj izjavi, datoj u istrazi, svjedočio je o raskolu u JNA tvrdeći da je jedan dio oficira bio četnički nastrojen i nije slušao zvaničnu komandu. On je tada posebno apostrofirao četničku orjentaciju Nikole Denčića, tadašnjeg komandanta 17. korpusa za pozadinu, koji je javno ispoljavao svoju četničku orijentaciju i koji je vrlo brzo preuzeo komandu nad Korpusom. Mašulović je u istrazi potvrdio da je upravo Denčić insistirao da se 92.motorizovana brigada ne izvlači iz Tuzle i da se grad mora zadržati pod srpskom kontrolom  „po sveku cenu“ O tome je u istrazi svjedočio  i potpukovnik Marko Novaković, zamjenik načelnika bezbjednosti 17. Korpusa JNA, koji je, takođe, govorio o paralelnim komandama.
Major Ranko Beloica je u vrijeme događaja na Brčanskoj Malti od 15.maja 1992. bio na dužnosti pomoćnika komandanta za pozadinu u 92.motorizovanoj brigadi. U svojoj izjavi, koju je samo godinu dana nakon incidenta u Tuzli, dao organima bezbjednosti 1. Armije on je do u detalje opisao ponašanje rezervista sa Ozrena u Kasarni „Husinska buna“ rekavši da su pljačkali, opijali se i bili izvan svake kontrole. Po njegovom svjedočenju ta je grupa izvršila provalu u magacine TO na Kozlovcu, a to je trenutak od kada komandant Kasarne Mile Dubajić gubi gotovo svaku kontrolu nad ovim vojnim objektom. Posebno je značajno da je u svojoj izjavi Belioca dao kompletnu komandnu strukturu paravojnih jednica koje su u to vrijeme bile pod komandom Mila Dubajića.
Ostala dvojica svjedoka, Ivković Radenko i Ivković Momčilo, pripadaju rezervistima.
Ostaje da se vidi hoće li navedeni svjedoci ostati kod izjava datih tokom istrage ili će pokušati sve to ublažiti.

Press FIPP-a

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više