Premijer Mujić i ministar Mehurić primili rukovodstvo Fondacije

Premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić i ministar za boračka pitanja Vlade TK Bahrija Mehurić primili su u posjetu predsjednika i člana Upravnog odbora Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Sinana Alića i Slavka Peričevića. Tokom razgovora analizirana jer pozicija Fondacije u odnosu na sve brojnije zahtjeve branilaca BiH za pravnom pomoći zbog istražnih radnji ili optužnica koje se podižu protiv njih.
Predsjednik Fondacije Sinan Alić upoznao je domaćine sa činjenicom da Fondacija u ovom trenutku ima velike probleme sa finansiranjem odbrane branitelja BiH, jer je jedino Opština Tuzla u budžetu za tekuću godinu planirala sredstva za rad Fondacije.
-Znamo da je situacija teška, ali mi očekujemo da naše aktivnosti finansijki prati i Kanton, jer ne smijemo doći u situaciju da branioci ostanu bez pravne pomoći, naglasio je Sinan Alić
Sudjelujući u raspravi ministar Bahrija Mehurić je istakao da je Fondacija podnijela sveobuhvatan izvještaj o utrošku prošlogodišnjih sredstava.
-Po našoj ocjeni, ali i finansijske kontrole,  izvještaj Fondacije ide u najtransparentnije izvještaje o utrošku sredstava budžeta, objasnio je Mehurić
Izražavajući se pohvalno o dosadašnjim aktivnostima Fondacije, premijer Enes Munjić je podsjetio na velike probleme oko punjenja kantonalnog budžeta i dodao:
-Učinićemo sve da u drugoj polovini ove godine pronađemo mogućnost da pomognemo Fondaciji u njenoj plemenitoj misiji. Do iduće godine moramo pronaći zakonski utemeljen mehanizam kako bismo kroz stalnu budžetsku poziciju Fondaciji omogučili nesmetan rad.

PRESS FIPP-a

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više