Predstavnici OSCE-a posjetili Fondaciju

Viši predstavnik Šefa Misije OSCE-a u Tuzli, Peter Bac Backer, zajedno sa političkim službenikom Dragicom Karadžin danas su posjetili Fondaciju Istina Pravda Pomirenje. U razgovoru sa predsjednikom Sinanom Alićem gospodin Backer se interesovao o trenutnim aktivnostima Fondacije, regionalnoj Inicijativi REKOM ali i o problemima obrazovanja i izlaska mladih na predstojeće izbore. Gospodin Backer je pozitivno ocijenio aktivnosti Fondacije, najavio podršku OSCE-a, naglasivši da inicijativa REKOM zaslužuje pažnje međunarodnih pokrovitelja i iskazao zadovoljstvo što će naredni period provesti u Tuzli, gradu koji je prepoznatljiv po svojoj multietičnosti i multikulturalnosti.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više