Formirano novo vijeće u predmetu Jurišić

U Okružnom sudu Beograd, nakon ukidanja prvostepene presude u predmetu Ilija Jurišić od strane Apelacionog suda Beograd, formirano je novo vijeće u sastavu Dragan Mirković, predsjednik te članovi Tanja Vuković i Olivera Anđelković.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više