Regulatorna agencija kaznila RTRS za neprofesionalno izvještavanje o tuzlanskoj Kapiji

Svojim rješenjem od 25.9.2013 Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije odbilo je žalbu JP Radio televizija Republike Srpske i potvrdilo prvobitno rješenje RAK-a kojim je RTRS-u izrečena kazna u iznosu 3.000 KM za neprofesionalno izvještavanje o tragediji na tuzlanskoj Kapiji. RAK je, postupajući po brojnim prijavama građana i institucija, među kojima su i prijave Fondacije Istina Pravda Pomirenje, te Udruženja BH novinari, utvrdio da je Televizija Republike Srpske u prilozima emitovanim 26.1.2013 ( Dnevnik RTRS - a) i 1.2.2013 ( emisija "Nekad bilo") prekršila odredbe člana 5. o pravičnom i nepristrasnom izvještavanju Kodeksa o audio vizuelnim medijskim uslugama.
U svom obrazloženju RAK je konstatovao da je RTRS "svjesno dovodila u pitanje pravilnost činjeničnog stanja koje je utvrdio Sud BiH u krivičnom postupku protiv gelerala Đukića, a samim tim i pravilnost donesene sudske presude premda je bio svjestan da je u vrijeme emitovanja spornih sadržaja ista već bila preispitana u žalbenom postupku, te potvrđena drugostepenom presudom Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Takvim ponašanjem, po ocjeni Vijeća, žalilac je pokazao svijest i namjeru da dovede u sumnju pravilnost i zakonitost sudske pravosnažne presude, odnosno utvrđenog činjeničnog stanja".

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više