Slučaj "Kapija"

Fondacija Istina Pravda Pomirenje podnijela je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću prijavu protiv Darka Samardžića, sudije Suda Bosne i Hercegovine. Prijava je podnesena zbog toga što je sudija Samardžić propustio da u razumnom roku, od trenutka kada je Sud dobio informaciju da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić pobjegao u Srbiju, pokrene postupak izdržavanja kazne u nekom od zatvora u toj državii. Prema dokumentaciji Suda BiH ova institucija, dakle i postupajući sudija Samardžić, 20. juna 2014. dobili su informaciju da se Novak Đukić nalazi u Srbiji. Od tog trenutkla prošlo je više od godinu dana, a da nije pokrenut postupak za izdržavanje kazne u Srbiji.
U odgovoru koje je Vijeće ministara BiH dostavilo 3. jula 2015. Mirsadu Ðonlagiću, zastupniku u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji se interesovao za sudbinu Novaka Đukića, jasno je precizirano da saglasno odredbama Ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stavrima, kojeg su potpisale Srbija i BiH, tu mogućnost Sud BiH nije iskoristio. Vijeće ministara BiH je u svom odgovoru zastupniku Đonlagiću, 3 jula 2015. konstatovalo da je sud nadležan za izdržavanje kazne dužan podnijeti inicijativu Ministarstvu pravde BiH koje dalje vodi postupak zbog ustupanja izvršenja kazne.
„Do dana davanja ovog odgovora nadležni sud nije podnio zahtjev u vezi sa izvršenjem kazne zatvora osuđenog Novaka Đukića u Republici Srbiji“, kaže se u odgovoru Vijeća ministara BiH.
-Za nas je to eklatantan primjer neodgovornog i nesavjesnog obavljanja izuzetno odgovorne sudske funkcije i zbog toga smo sudiju Darka Samardžića prijavili Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, objašnjava Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje.

I kad boli istina je lijek

Pročitaj više